Logo Logo
Jak probíhá pomaturitní studium

Jak probíhá pomaturitní studium

Pomaturitní studium je skvělá příležitost, jak skutečně pořádně zvládnout cizí jazyk. Studuješ každý den čtyři vyučovací hodiny po celý školní rok a ze studia si můžeš odnést prestižní mezinárodní jazykový certifikát Cambridge English.

ZÁPIS

Do studia se zaregistruješ jednoduše vyplněním a odevzdáním závazné přihlášky. Pozveme si tě pak na krátký pohovor v angličtině, abychom ověřili tvou jazykovou úroveň. Studijní poplatek pak můžeš uhradit buď jednorázově nebo pohodlně ve splátkách.

 

Studium

Studium začíná 1. září a končí 30. června, probíhá tedy shodně se školním rokem, včetně prázdnin a státních svátků. První hodina začíná v 8.30 ráno a trvá 90 minut, druhá devadesátiminutovka navazuje po čtvrthodinové přestávce. Před dvanáctou je hotovo. 
Přestože se v našem studiu nezkouší jako v klasické škole, nejpozději každých šest týdnů probíhá testování pokroku, abychom si ověřili, že se všichni studenti zlepšují. Ten, který udělá největší pokrok, získává titul "Captain English" a unikátní triko zdarma. 
Naše učebnice jsou úzce provázané s internetem, kde najdeš spousty materiálu k procvičování a dalšímu zlepšování.

 

Zakončení studia a jazykové zkoušky

Studium můžeš zakončit mezinárodní jazykovou zkouškou. Koneckonců, byla by škoda, pokud by tomu tak nebylo. Zkoušky probíhají koncem školního roku - obvykle na přelomu května a června. 
Student je během studia průběžně hodnocen dle dané klasifikační stupnice a kurz je zakončen závěrečným testem. Student, který řádně absolvuje studium za daných podmínek (viz Školní řád) obdrží Osvědčení o absolvování kurzu.

Scrollovat nahoru