Logo Logo

Jak se přihlásit do pomaturitního studia angličtiny

Studijní poplatky

Poplatek za studium lze uhradit jednorázově nebo ve splátkách. 

Cena studia: Studijní poplatek Kč 20 610,- za školní rok 2016/2017 + nevratné zápisné Kč 2 290,-

Cena se skládá z nevratného zápisného, které se hradí hotově při zápisu a studijního poplatku, který je vratný v plné výši v případě dodatečného přijetí studenta na vysokou školu (nikoliv však vyšší odbornou školu), po předložení rozhodnutí o přijetí ke studiu. Toto rozhodnutí musí být doručeno do kanceláře studijního oddělení školy nejpozději do 9. 9. 2016. Po tomto datu nelze studijní poplatek vrátit. 
Způsob úhrady: zápisné hotově, studijní poplatek bezhotovostně na základě vystavené faktury.


Úhrada studia ve splátkách 

Zápisné Kč 2 290,-, pak 10x Kč 2 290,-
Způsob úhrady: zápisné hotově, splátky pak bezhotovostně na základě splátkového kalendáře.
O možnost úhrady ve splátkách je nutné zažádat před termínem zápisu buď písemně nebo telefonicky.

Podmíny přijetí ke studiu

Podmínkou přijetí studenta je řádné vyplnění a doručení podepsané přihlášky, úhrada kurzovného a po složení maturity doručení kopie maturitního vysvědčení ze školního roku 2015/2016. Studenti, kteří nedoručí kopii maturitního vysvědčení mohou být do studia přijati, nemají však nárok na status studenta a nebude jim hrazeno zdravotní a sociální pojištění. Přihláška studenta je považována za závaznou teprve po podpisu závazné přihlášky. 
Na základě přihlášky bude student  informován o termínu zápisu ke studiu, při kterém vykoná rozřazovací test a obdrží podrobné informace o zahájení studia.

Přihlášení ke studiu

On-line registrace pomocí formuláře zde. Na základě on-line registrace bude student kontaktován studijním oddělením a pozván k zápisu, který se skládá z rozřazovacího vstupního testu, podání závazné přihlášky ke studiu a hotovostní úhrady zápisného, případně vyřízení splátkového režimu. 

Scrollovat nahoru